Producten getagd met Palliatieve zorg

Palliatieve sedatie - folder
Patiëntenfolder over palliatieve sedatie in lijn met de richtlijn Palliatieve sedatie.
€0,00
Pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen - samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste zaken uit de richtlijn Pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen.
€0,00
Palliatieve sedatie - samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn Palliatieve sedatie.
€0,00
Hartfalen (palliatieve zorg bij) - Samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen.
€0,00
Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Dit is een handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënten. Het is bedoeld voor zorgverleners.
€0,00
Zorgpad Stervensfase - verpleeghuisversie
Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair team binnen een verpleeghuis verwacht dat een patiënt binnen enkele uren/dagen zal komen te overlijden.
€0,00
Dyspneu in de palliatieve fase - samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn Dyspneu in de palliatieve fase.
€0,00
Consultatieteam Palliatieve zorg - flyer
Als verpleegkundige, huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde kun je vragen hebben over een patiënt in de palliatieve fase. Denk aan vragen over symptoombestrijding, psychosociale problemen, ethische dilemma's, inzet van hulpmiddelen,
€0,00
Signalering in de palliatieve fase
De methode Signalering helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers in de palliatieve fase.
€0,00
COPD (palliatieve zorg bij) - Samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD.
€0,00
Zorgpad Stervensfase - thuiszorgversie
Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair thuiszorgteam verwacht dat een patiënt binnen enkele uren/dagen zal komen te overlijden.
€0,00
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
In het kwaliteitskader is geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.
€0,00