Privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat over alle persoonsgegevens die Stichting PZNL, Rijnkade 5, 3511 LC in Utrecht, gebruikt. 

Stichting Palliatieve Zorg Nederland (Stichting PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg: het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. De basis voor die regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Wij hebben gegevens van jou als patiënt of als zakelijk contact. Bijvoorbeeld omdat jij producten levert, gegevens aanvraagt of bij ons solliciteert. Stichting PZNL beschermt jouw privacy en gaat zo voorzichtig mogelijk met jouw gegevens om. Jouw belang staat voorop!

Onze belofte aan jou:

  • Wij gaan voorzichtig om met jouw gegevens, houden deze geheim en beveiligen deze goed.
  • Wij gebruiken niet meer gegevens van jou dan nodig.
  • Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor we ze verzamelen.

In deze privacyverklaring lees je hoe wij gegevens van jou verzamelen, beschermen, gebruiken en delen. Ook beschrijven we jouw rechten. Stichting PZNL kan deze privacyverklaring soms aanpassen. De privacyverklaring die op dit moment geldt, staat op onze website www.pznl.nl.

Stichting PZNL gebruikt persoonsgegevens zoals voorgeschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten en regels over bescherming van persoonsgegevens.