Voor patiënten

Flyer Overpalliatievezorg.nl
Op de website Overpalliatievezorg kunnen patiënten en hun naasten terecht voor betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en het vinden van passende zorg en hulp dicht bij huis. Als zorgverlener kun je de flyer meegeven aan patiënten.
€0,00
Delier in de palliatieve fase - folder
Uitleg over wat een delier is voor patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten.
€0,00
Opioïden in de palliatieve fase - folder
Patiënteninformatie over het gebruik van opioïden in de palliatieve fase.
€0,00
Hartfalen (goede zorg voor mensen met ernstig) - folder
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten.
€0,00
Eten en drinken in de laatste fase van het leven - folder
Steeds minder kunnen of willen eten is normaal in de laatste weken van het leven. Dit hoort bij het stervensproces. In deze folder leest patiënt en naasten meer over wat te verwachten en hoe daarmee om te gaan.
€0,00
Palliatieve sedatie - folder
Patiëntenfolder over palliatieve sedatie in lijn met de richtlijn Palliatieve sedatie.
€0,00
Stervensfase - Folder
Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed.
€0,00
Een dierbare verliezen (rouw) - folder
Informatie over rouw, rouwverwerking en emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare.
€0,00
Kaartspel Kiezen & Delen
Kiezen & Delen is een spel vol dilemma’s, stellingen en vragen over het leven, ziek zijn en de dood. Het kan door iedereen gespeeld worden.
€0,00