Gezamenlijke besluitvorming

Beslisschijf palliatief redeneren
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.
€0,00
VISIE gesprekskaart Proactieve zorgplanning
Deze gesprekskaart is een hulpmiddel voor het voeren van gesprekken over proactieve zorgplanning met wilsbekwame volwassenen, bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.
€0,00