Patiëntenfolders

Stervensfase - Folder
Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed.
€0,00
Palliatieve sedatie - folder
Patiëntenfolder over palliatieve sedatie in lijn met de richtlijn Palliatieve sedatie.
€0,00
Een dierbare verliezen (rouw) - folder
Informatie over rouw, rouwverwerking en emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare.
€0,00
Opioïden in de palliatieve fase - folder
Patiënteninformatie over het gebruik van opioïden in de palliatieve fase.
€0,00
Eten en drinken in de laatste fase van het leven - folder
Steeds minder kunnen of willen eten is normaal in de laatste weken van het leven. Dit hoort bij het stervensproces. In deze folder leest patiënt en naasten meer over wat te verwachten en hoe daarmee om te gaan.
€0,00
Delier in de palliatieve fase - folder
Uitleg over wat een delier is voor patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten.
€0,00
Hartfalen (goede zorg voor mensen met ernstig) - folder
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten.
€0,00