Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

€0,00

Productomschrijving

In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten, geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.

Meer informatie over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vind je op Palliaweb.

Gerelateerde producten