Collectie

Stervensfase - Folder
Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed.
€0,00
Poster Hartfalen en palliatieve zorg
Uitleg in woord en beeld over wat hartfalen is, waar de patiënt last van kan hebben en wanneer hij/zij palliatieve zorg krijgt. De poster kan gedownload en geprint worden.
€0,00
Beslisschijf palliatief redeneren
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.
€0,00
Palliatieve sedatie - folder
Patiëntenfolder over palliatieve sedatie in lijn met de richtlijn Palliatieve sedatie.
€0,00
VISIE gesprekskaart Proactieve zorgplanning
Deze gesprekskaart is een hulpmiddel voor het voeren van gesprekken over proactieve zorgplanning met wilsbekwame volwassenen, bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.
€0,00
Een dierbare verliezen (rouw) - folder
Informatie over rouw, rouwverwerking en emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare.
€0,00
Delier in de palliatieve fase - samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn Delier in de palliatieve fase.
€0,00
Kaartspel Kiezen & Delen (let op! per 50 stuks)
Kiezen & Delen is een spel vol dilemma’s, stellingen en vragen over het leven, ziek zijn en de dood. Het kan door iedereen gespeeld worden.
€0,00
Dementie (palliatieve zorg voor mensen met) - samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn Dementie in de palliatieve zorg.
€0,00
Flyer Overpalliatievezorg.nl
Op de website Overpalliatievezorg kunnen patiënten en hun naasten terecht voor betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en het vinden van passende zorg en hulp dicht bij huis. Als zorgverlener kun je de flyer meegeven aan patiënten.
€0,00
Pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen - samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste zaken uit de richtlijn Pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen.
€0,00
Palliatieve sedatie - samenvatting richtlijn
Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn Palliatieve sedatie.
€0,00