Beslisschijf palliatief redeneren

€0,00

Productomschrijving

De beslisschijf geeft in vier fasen de methode palliatief redeneren weer. Bij Palliatief redeneren worden deze fasen systematisch doorlopen. Hierdoor wordt behandelbeleid afgestemd op de individuele patiënt en is deze transparant voor patiënt, naasten en zorgverleners. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners en is zowel individueel als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam in te zetten.

Meer informatie over de methodiek palliatief redeneren vind je op Palliaweb.

NB Beslisschijf palliatief redeneren heette voorheen Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase.

Gerelateerde producten