Kwaliteit en onderzoek

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
In het kwaliteitskader is geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.
€0,00
Netherlands Quality Framework for Palliative Care
This quality framework describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.
€0,00
Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Dit is een handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënten. Het is bedoeld voor zorgverleners.
€0,00
Palliatieve zorg in de ziekenhuizen- resultaten 2020
In dit rapport worden de resultaten gegeven van de enquête die in 2020 is gehouden onder de Nederlandse ziekenhuizen. Met de enquête worden werkwijze en ontwikkelingen rond teams Palliatieve zorg in ziekenhuizen in kaart gebracht.
€0,00